Titule i rekordi

Za iznimne randonerske uspjehe Randonneurs Croatie i ACP dodjeljuju sljedeće titule:

1. Super Randonneur
2. Randonneur 5000
3. Randonneur 10000

Super Randonneur

Kvalifikacijska norma za ovu titulu su uspješno odvoženi breveti dužina 200, 300, 400 i 600 km u jednoj kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca). Ista serija je i kvalifikacijska norma za PBP u godini održavanja PBP-a. Breveti dužih dionica ne mogu nadomjestiti kraće. Super Randonneur medalju mogu naručiti svi oni koji steknu  uvjete za Super Randonneur titulu.
Zahtjev za medaljom je potrebno dostaviti do 1. prosinca tekuće godine na email adresu Randonneurs Croatie. ​

super randonneur medal

Dosadašnji hrvatski Super Randonneuri

Randonneur 5000

U četverogodišnjem razdoblju (od datuma prvog prijavljenog breveta) potrebno je odvoziti ukupno 5.000 km sljedećim brevetima i posebnim vožnjama:

  1. Kompletna serija ACP breveta: 200, 300, 400, 600 i 1000 km
  2. Paris-Brest-Paris
  3. Fleche velocio

Razlika do 5.000 km treba biti nadopunjena brevetima BRM serije, Fleche velocio ili randonneeima 1.200+ km koji su homologirani od strane ACP-a. Breveti dužih dionica ne mogu nadomjestiti kraće.

Detaljna pravila za stjecanje titule Randonneur 5000 (na engleskom jeziku) nalaze se na linku.

Nakon ispunjenja svih preduvjeta za stjecanje titule, potrebno je popuniti obrazac i poslati ga mailom ACP predstavniku za Hrvatsku.
Nakon ispunjenja svih preduvjeta za stjecanje titule, potrebno je poslati mailom ACP predstavniku za Hrvatsku osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja i adresu) te homologacijske brojeve i datume breveta.

randonneur 5000 award

Do sada ostvarene titule Randonneur 5000 u Hrvatskoj

Randonneur 10000

Randonneur 10000 je najprestižnija titula. U šesterogodišnjem razdoblju (od datuma prvog prijavljenog breveta) potrebno je odvoziti ukupno 10.000 km slijedećim brevetima i posebnim vožnjama:

  1. Dvije kompletne serija ACP breveta: 200, 300, 400, 600 i 1000 km
  2. Paris-Brest-Paris
  3. Randonnee 1200+ km homologiran od strane Les Randonneurs Mondiaux
  4. Fleche velocio
  5. BRM 600km sa minimalno 8.000m elevacije

Razlika do 10.000 km treba biti nadopunjena brevetima BRM serije, Fleche velocio ili randonneeima 1.200+ km koji su homologirani od strane ACP-a. Breveti dužih dionica ne mogu nadomjestiti kraće.

Detaljna pravila za stjecanje titule Randonneur 10000 (na engleskom jeziku) nalaze se na Linku.

Nakon ispunjenja svih preduvjeta za stjecanje titule, potrebno je popuniti obrazac i poslati ga mailom ACP predstavniku za Hrvatsku.

randonneur 5000 award medalja

Dosadašnji hrvatski randoneri koji su stekli titulu Randonneur 10000

Rekorderi i rekorderke

Rekorderi po broju homologiranih kilometara u godini

Rekorderke po broju homologiranih kilometara u godini

Hrvatski randoneri s najviše Super Randonneur titula

Top 10 po broju nastupa u godini

Top 10 hrvatskih randonera s najviše završenih breveta

Top 10 hrvatskih randonerki s najviše završenih breveta